Hjälp med montering?


Möbelmonteringar och installationer konferensteknik
DPJ har egna montörer som har lång erfarenhet av möbelmonteringar och installationer av konferensteknik.
Vi har vana av såväl små som stora projekt.

Vi anpassar oss efter era behov, och uppdragen sker ofta på kort tid med bestämda slutdatum för att passa ihop med flyttdatum och tillträdesdatum.
Vilket kan innebära att installationer måste utföras under kvällar och/eller helger.

Våra montörer kan hjälpa till med helheten exempel på detta är:
- vara på plats för att ta emot leveransen,
- bära in dina varor,
- av emballera produkterna,
- montera möblerna,
- skruva upp sådant som skall sitta på väggar,
- placera dessa på rätt plats,
- montera tillbehören,
- dra kablar snyggt och prydligt,
- ta med sig emballaget,
- se till att gamla möbler transporteras från platsen och kommer till återvinningen,
- m.m.

Vårt mål är att våra kunders upplevelse skall genomsyras av ett kvalitetsarbete.
När våra montörer har slutfört sitt uppdrag skall vi plocka undan efter oss och lämna ert kontor redo för er personal.

Ni är alltid lika välkomna till oss, oavsett om du kommer från ett stort företag eller driver en mindre verksamhet.

Välkommen!

Handlar du som företag eller privatperson?

Välj nedan hur du vill se våra priser