Aktivitetsbaserat kontor – så inreder du rätt

Det aktivitetsbaserade kontoret har aldrig varit så relevant som det är nu. Planerar ditt företag att gå över till hybridarbete, är en aktivitetsbaserad inredning ett utmärkt sätt att skala om kontoret och hålla medarbetarna nöjda. Här går vi igenom det aktivitetsbaserade kontoret som koncept och vad du ska tänka på när du inreder.

Vad menas med aktivitetsbaserat kontor?

Ett aktivitetsbaserat kontor tar hänsyn till olika behov på arbetsplatsen. Kontoret inreds därför i zoner med olika funktioner så som samarbete eller tyst arbete. På detta sätt skapas aktivitet då medarbetarna flyttar mellan olika zoner beroende på vad som passar dem bäst för stunden. Kontoret har även färre skrivbordsplatser än antalet medarbetare. Det finns ofta bara skrivbord för 50 till 70 procent av de anställda. Detta beror dels på att alla medarbetare inte förväntas vara på plats samtidigt, dels på att arbetet lyfts ut till lounge- och projektytor.

Vad är aktivitetsbaserat arbetssätt?

Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att man väljer arbetsplats baserat på arbetsuppgift. Detta arbetssätt är viktigt för att ett aktivitetsbaserat kontorslandskap ska vara framgångsrikt.

Fördelar med att utforma kontoret utifrån olika aktiviteter

En stor fördel med aktivitetsbaserade kontor är att de kan öka koncentrationen. Detta beror på att ett skifte mellan arbetsuppgifter kan betyda att man även måste byta plats i lokalen. Det blir då enklare att fokusera på en sak i taget. Indelningen i zoner gör även att ljudmiljön är enklare att kontrollera än i exempelvis öppna kontorslandskap. Detta är också en bidragande faktor till ökat fokus på aktivitetsbaserade kontor.

Att inreda i zoner

två kvinnor och en man arbetar i en loungegrupp. En annan kvinnas ryggtavla syns genom en glasvägg

Samarbetsytor – projekt och lounge

I en samarbetszon är pulsen hög – här är det okej att samtala och diskutera. Se därför till att skapa loungegrupper i olika storlekar och former för spontana möten och samarbeten. Inred även med projektbord som är lätta att samlas vid för större arbeten. Lättåtkomlig ström är A och O för zonens gångbarhet, och möbler med inbyggda eluttag är därför ett smart drag.

Tysta avdelningar

Ibland behöver man koncentrera sig lite extra. Då är det viktigt att ha tillgång till en tyst avdelning utan livliga samtal. Här kan du med fördel inreda med vanliga skrivbordsplatser. Bryt gärna av med ljudisolerande fåtöljer där dina medarbetare kan sjunka ned med datorn och lite bra musik i lurarna. Här bör du även placera ut tysta bås som är enkla att fly in i för telefonsamtal och videomöten.

Rum för digitala möten

För större möten, videomöten och digitala presentationer behöver du en yta med plats för skärm och sittplatser. Skulle din lokal sakna mötesrum, eller ha för få, kan du installera tysta rum. De finns i många storlekar och går att få med olika funktioner beroende på företagets behov. Det kan även vara praktiskt att sätta upp en större skärm i samarbetszonen för att kunna hålla presentationer för hela företaget.

Viktiga möbler för trivsel på jobbet

Öppet kontorslandskap med människor som arbetar vid högt projektbord, två kvinnor och en man sitter i ett tyst bås. I bakgrunden sitter människor och arbetar vid skrivbord. Gula möbler och detaljer.

Höj- och sänkbara skrivbord

Alla kontor bör ha höj- och sänkbara skrivbord ur ett hälsoperspektiv. På det aktivitetsbaserade kontoret blir det dock extra viktigt med skrivbord som går att justera i höjd. Oavsett kroppslängd ska alla medarbetare kunna sätta sig eller ställa sig vid valfritt skrivbord och lyckas ställa in det så att det passar dem.

Ergonomiska kontorsstolar av olika slag

Se till att utrusta kontoret med ergonomiska kontorsstolar av olika slag. Blanda gärna sadelstolar, balanspallar och mer traditionella kontorsstolar. På så sätt kan alla hitta en stol som passar dem. Det gör det även möjligt att byta stol under dagen utifrån den enskildes behov. Kontorsstolarna bör vara enkla att ställa in efter varje individ.

Låsbara förvaringsskåp

Låsbara skåp har en naturlig plats på det aktivitetsbaserade kontoret. I dem kan de anställda lämna sina personliga tillhörigheter så som väskor och mobiltelefoner i tryggt förvar under hela dagen. Det minskar stressen över att behöva hålla koll på sina saker, vilket förbättrar arbetsmiljön för dina medarbetare.

Höga projektbord

Med höga projektbord skapar du enkelt flexibla arbetsytor för snabba ståmöten och samarbeten. Här kan du slänga upp din laptop och svara på några mejl i förbifarten, eller sprida ut diagram, tygprover och annat material under projekt med flera inblandade parter. Höga projektbord är praktiska då de uppfyller många syften; som mötesbord, arbetsplats och kreativ yta.

Vad säger forskningen om aktivitetsbaserade kontorslandskap?

Forskning från Chalmers visar att det finns vissa aspekter som är extra viktiga för att medarbetare ska trivas på det aktivitetsbaserade kontoret. En aspekt är att prova olika lösningar och att låta kontorets inredning utvecklas över tid utifrån medarbetarnas input. Läs hela artikeln på Chalmers webb.

Behöver du hjälp att inreda kontoret? Få ett kostnadsfritt inredningsförslag med 3D-bilder från vår inredningsspecialist.

meny

Vad våra kunder säger

Ett axplock av våra kunder

Mäklarhuset
TV4
Svenska Kyrkan
Google
Handelsbanken
Carlsberg
Försvarsmakten
Microsoft