Öppet kontorslandskap - fördelar och tips på regler för ökad trivsel

Öppna kontorslandskap har blivit ett kännetecken för moderna arbetsplatser och främjar samarbete, kreativitet och en känsla av kamratskap bland de anställda. Samtidigt som kontorslandskapen erbjuder många fördelar kan de också innebära utmaningar, särskilt för introverta personer. I den här artikeln går vi igenom fördelarna med öppna kontorslandskap, hur de påverkar introverta medarbetare och vilka viktiga regler som gäller för att skapa en harmonisk och produktiv miljö för alla.

Fördelar med att jobba i öppna kontorsmiljöer

 1. Förbättrat samarbete: En av de främsta fördelarna med att jobba i ett öppet kontorslandskap är att samarbetet mellan medarbetarna främjas. Genom att ta bort fysiska hinder och uppmuntra interaktion ansikte mot ansikte är det mer sannolikt att medarbetarna delar idéer, löser problem tillsammans och bygger starka arbetsrelationer.
 2. Ökad kreativitet: Öppna planlösningar kan stimulera kreativt tänkande genom att tillåta spontana utbyten av idéer. När dina medarbetare får se och höra olika projekt och diskussioner kan de hitta inspiration till innovativa lösningar och upptäcka nya perspektiv.
 3. Flexibelt utnyttjande av ytor: Ett öppet kontorslandskap har ofta mångsidiga ytor som enkelt kan möbleras om för att passa olika uppgifter och gruppstorlekar. Denna anpassningsförmåga skapar en dynamisk arbetsmiljö som passar olika arbetsstilar.
 4. Känsla av gemenskap: Öppna ytor skapar en gemensam atmosfär där medarbetarna känner en starkare tillhörighet. Avsaknaden av fysiska barriärer främjar en känsla av samhörighet och delat syfte, vilket kan öka arbetsmoralen och arbetstillfredsställelsen.

Tre personer sitter vid ett bord med laptops framför sig och skrattar. Bredvid en bild på ett öppet kontorslandskap med två Half a Hut, små ljudisolerade hus öppna i ena sidan.

Kontor med öppen planlösning kan öka samarbetet och kreativiteten då medarbetarna kan diskutera och inspirera varandra lättare.

Att arbeta i öppet kontorslandskap som introvert

Även om öppna kontorslandskap har många fördelar kan de innebära utmaningar för introverta medarbetare som trivs i tystare och mer ensamma miljöer. Så här kan du skapa en inkluderande miljö:

 1. Särskilda tysta zoner: Avsätt särskilda utrymmen där medarbetarna kan dra sig tillbaka för fokuserat arbete eller en stunds ensamhet. Dessa zoner ger introverta personer möjlighet att ladda batterierna utan att känna sig överväldigade.
 2. Flexibla arbetsformer: Inför flexibla arbetsformer som gör det möjligt för medarbetarna att arbeta hemifrån eller i lugnare miljöer när det krävs djup koncentration. Detta tillvägagångssätt respekterar introverta personers behov av ensamhet utan att äventyra produktiviteten.
 3. Verktyg för kommunikation: Använd digitala kommunikationsverktyg som möjliggör asynkron kommunikation. Introverta personer kan föredra skriftlig kommunikation framför ständiga möten ansikte mot ansikte, vilket gör det möjligt för dem att bidra på ett genomtänkt sätt.
 4. Respekt för personliga gränser: Uppmuntra en kontorskultur som respekterar personliga gränser. Utbilda medarbetarna om vikten av att ge introverta kollegor tid att ladda batterierna utan onödiga avbrott.

Laptop på bord vars skärm visar bilder på alla som deltar i ett digitalt möte. En grön kopp står bredvid på datorns vänstra sidan.

Möjlighet att delta i möten digitalt kan hjälpa introverta medarbetare som behöver ladda batterierna genom att jobba hemifrån då och då.

Öka er effektivitet – grundläggande regler för kontoret

 1. Etikett för buller: Upprätta riktlinjer för acceptabla ljudnivåer. Uppmuntra medarbetarna att tänka på sin volym under samtal och att använda särskilda utrymmen för mer högljudda diskussioner.
 2. Användning av gemensamma utrymmen: Definiera syftet med gemensamma utrymmen som lounger, grupprum och mötesrum. Tydliga riktlinjer hjälper medarbetarna att använda dessa utrymmen effektivt och främjar samarbete utan att störa andra.
 3. Respektera olika arbetssätt: Utbilda medarbetarna om olika arbetssätt. Uppmuntra dem att använda signaler som hörlurar eller en "stör ej"-signal när de behöver fokusera intensivt.
 4. Regelbunden återkoppling: Skapa en möjlighet för medarbetarna att ge feedback om det öppna kontorslandskapet och dess effekter. Regelbundna enkäter eller öppna diskussioner kan hjälpa till att identifiera förbättringsområden.

Två kvinnor sitter och jobbar på sina laptops vid ett bord. I förgrunden står tre loungestolar runt ett soffbord på grön matta. I bakgrunden syns ett möblerat mötesrum.

Att de anställda vet var de kan arbeta när de behöver samtala är viktigt för att alla ska kunna arbeta effektivt utan att någon blir störd.

Även om introverta medarbetare kan möta unika utmaningar i ett öppet kontorslandskap, kan genomtänkt design, förståelse och satta regler säkerställa att alla medarbetare trivs på kontoret. Tricket är att ta vara på fördelarna, bemöta utmaningarna och sätta upp tydliga riktlinjer. På så sätt skapar du en öppen kontorsmiljö som främjar kreativitet, innovation och produktivitet. Hos oss hittar du inredning för hela kontoret, såsom höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska kontorsstolar och bordsskärmar.

Vill du ha hjälp att inreda ett aktivitetsbaserat kontor?

Hör av dig till våra projektsäljare eller läs mer på sidan Aktivitetsbaserat kontor under våra företagstjänster. Här får du tips och råd för hur du ska inreda kontoret i zoner och vilka möbler du behöver.

Lycka till!

meny

Vad våra kunder säger

Ett axplock av våra kunder

Mäklarhuset
TV4
Svenska Kyrkan
Google
Handelsbanken
Carlsberg
Försvarsmakten
Microsoft